Hội thảo “ Thiết kế và xây dựng hiệu quả chuỗi cung ứng khoai lang cho tỉnh Vĩnh Long”