Liên hiệp Các hội KH&KT Vĩnh Long sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm 2018