Nuôi cá đối mục, giải pháp cho các vùng nuôi tôm bị bỏ hoang