Thông báo về việc xét tuyển viên chức Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Vĩnh Long năm 2017