Trồng cam, quýt mỗi năm thu về trên 250 triệu đồng