Vĩnh Long gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp nhỏ và vừa