Vĩnh Long nhận chuyển giao công nghệ GIS và viễn thám