Vĩnh Long: Trao 38 giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần VII