Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Sinh họat tôn giáo của người Khmer tỉnh Sóc Trăng (1975 – 2015)
 
Thạc sĩ Đặng Hoàng Đa
 
2015
 
Văn hóa xã hội
 
Công an tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
Khá
 

Đề tài thực hiện gồm 4 chương, với mục tiêu nghiên cứu về 4 vấn đề cụ thể: Làm rõ cơ sở lý thuyết về tôn giáo, chuyển đổi tôn giáo trong sinh hoạt tôn giáo của người Khmer tỉnh Sóc Trăng; làm rõ các biểu hiện về sinh hoạt tôn giáo, chuyển đổi tôn giáo của người Khmer tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 1975 - 2015; thực trạng về sinh hoạt tôn giáo, chuyển đổi tôn giáo của người Khmer tỉnh Sóc Trăng và đề xuất các giải pháp quản lý về sinh hoạt tôn giáo, chuyển đổi tôn giáo của người Khmer tỉnh Sóc Trăng.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 13 khách Trực tuyến