Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
PHIM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Nghiên cứu cơ chế khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển công nghệ trong bảo quản, chế biến và tổ chức thị trường tiêu thụ nông sản ở tỉnh Vĩnh Long
 
TS. Lê Đức Thông
 
2016
 
Công nghiệp - TTCN - Chế biến
 
Viện cơ điện Nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch
 
 
 
Khá
 

Mục tiêu đề tài tập trung vào việc đánh giá thực trạng trình độ công nghệ, tổ chức ứng dụng và phát triển công nghệ trong bảo quản, chế biến và tổ chức thị trường tiêu thụ nông sản tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN); Đánh giá thực trạng tác động của các cơ chế chính sách hiện có về bảo quản và chế biến nông sản đến DNVVN; Đề xuất các cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ trong hoạt động bảo quản, chế biến và tổ chức thị trường tiêu thụ nông sản ở tỉnh Vĩnh Long. Bên cạnh đó, nhóm thực hiện cũng đã đi sâu vào điều tra thực trạng trình độ công nghệ, tổ chức ứng dụng và phát triển công nghệ trong bảo quản, chế biến và tổ chức thị trường tiêu thụ nông sản của DNVVN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Trong suốt quá trình thực hiện, đề tài cũng thu thập được nhiều ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thông qua 2 cuộc hội thảo nhằm bổ sung, góp ý cho kết quả đánh giá thực trạng và đề xuất cơ chế khuyến khích, giải pháp giúp DNVVN đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ trong hoạt động bảo quản, chế biến và tổ chức thị trường tiêu thụ nông sản ở tỉnh Vĩnh Long.
Đề tài đã kết thúc và đạt được một số kết quả khả quan:
Đánh giá được thực trạng về trình độ công nghệ của ngành bảo quản, chế biến, tổ chức ứng dụng và phát triển công nghệ bảo quản, chế biến và tổ chức thị trường tiêu thụ nông sản
Đánh giá thực trạng tiếp cận và tác động của cơ chế chính sách hiện hành đến doanh nghiệp cũng như nhu cầu đổi mới phát triển công nghệ của DNVVN
Đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt các chính sách hiện hành
Đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp mới nhằm khuyến khích DNVVN đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ trong hoạt động bảo quản, chế biến …
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 15 khách Trực tuyến