Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Xây dựng hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh của trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 
BS.CKII. Đoàn Tấn Bửu
 
07/2016
 
Y tế - Sức khoẻ
 
Sở Y tế Đồng Tháp
 
 
 
Khá
 

Xây dựng và quản lý CSDL tập trung tại máy chủ cấp huyện và cấp tỉnh

- Triển khai ứng dụng hệ thống thông tin đến các trạm y tế xã của tỉnh Đồng Tháp

- Đào tạo nhân viên các trạm y tế xã sử dụng thành thạo phần mềm

- Nâng cao hiệu quả khám chữa be65nmh tại các trạm y tế xã

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngành của ngành y tế
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 72 khách Trực tuyến