Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Đánh giá hiện trạng của bệnh chổi rồng và phòng trị bệnh chổi rồng lan truyền do nhện lông nhung (Eriophyes dimocarpi Kuang) trên cây nhãn
 
Thạc sĩ La Hoàng Châu
 
08/2016
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trung Tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp -Trường Đại học Cần Thơ
 
Trường Đại học Cần Thơ
 
Viện nghiên cứu và phát triển Côpng nghệ Sinh học, khu 2 , trường đại học Cần THơ
 
 

 
20170105143906_CS94 HChau choirong.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 72 khách Trực tuyến