Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
PHIM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Đánh giá thiệt hại của rầy nhảy(Allocaridara malayensis) và phòng trị rầy nhảy trên sầu riêng
 
PGS. Nguyễn Minh Chơn
 
08/2016
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trung Tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp -Trường Đại học Cần Thơ
 
Phòng kinh tế hạ tầng huyện Trà Ôn
 
Trường đại học Cần Thơ
 
 

 
20170105144752_CS94NMChonchon sauriengTraOn.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 89 khách Trực tuyến