Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Đánh giá thiệt hại của rầy nhảy(Allocaridara malayensis) và phòng trị rầy nhảy trên sầu riêng
 
PGS. Nguyễn Minh Chơn
 
08/2016
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trung Tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp -Trường Đại học Cần Thơ
 
Phòng kinh tế hạ tầng huyện Trà Ôn
 
Trường đại học Cần Thơ
 
 

 
20170105144752_CS94NMChonchon sauriengTraOn.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 60 khách Trực tuyến