Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Đánh giá hiện trạng của bệnh chổi rồng và phòng trị bệnh chổi rồng rồng lan truyền do nhện lông nhung ( Eriophyes Dimocarpi Kuang ) trên cây nhãn
 
Thạc sĩ La Hoàng Châu
 
08/2016
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trung Tâm Dịch vụ Khoa học Nông nghiệp -Trường Đại học Cần Thơ
 
Trường Đại Học Cần Thơ
 
Trường Đại học Cần Thơ
 
 

 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 42 khách Trực tuyến