Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
PHIM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Triển khai thực hiện các giải pháp tổ chức đào tạo sử dụng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng , trung cấp của tỉnh Vĩnh Long
 
Ths Bùi Thị Phương Thanh
 
12/2016
 
Văn hóa xã hội
 
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long
 
Ủy Ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
 
 
Đạt
 

Việc nghiên cứu dự án "Triển khai thực hiện các giải pháp tổ chức đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực có trình độ Trung cấp và Cao đẳng của tỉnh Vĩnh Long " là cấp thiết,góp phần giải quyết có hiệu quả vấn đề đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực nhằm thực hiện tốt chủ trương đào tạo và đáp ứng nhu cầu xã hội của tỉnh Vĩnh Long.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 93 khách Trực tuyến