Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
PHIM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Xây dựng mô hình sản xuất rau trong nhà lưới dạng hở tại tỉnh Vĩnh Long
 
ThS. Nguyễn Tiệp Khắc
 
06/2016
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN.
 
So Khoa học Cong nghe Vinh Long
 
 
kha
 

 
20170419161504_CS 204 BCTT.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 75 khách Trực tuyến