Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Xây dựng mô hình sản xuất rau trong nhà lưới dạng hở tại tỉnh Vĩnh Long
 
ThS. Nguyễn Tiệp Khắc
 
06/2016
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN.
 
So Khoa học Cong nghe Vinh Long
 
 
kha
 

 
20170419161504_CS 204 BCTT.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 51 khách Trực tuyến