Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
PHIM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Nghiên cứu quy trình công nghệ bảo quản và chế biến nấm bào Ngư tại tỉnh Vĩnh Long
 
Thạc sĩ Đỗ Hồng Khánh
 
12/2016
 
 
Trung tâm Tin học và thông tin khoa học và công nghệ
 
Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
 
 
loại xuất sắc
 

Đã xây dựng hoàn thiện được quy trình bảo quản và chế biến 02 sản phẩm nấm bào ngư loại sấy khô và đóng hộp dựa trên các thông số kỹ thuật cụ thể .Thực hiện phương pháp nghiên cứu, phân tích và xử lý số liệu khoa học đáng tin cậy, hoàn thiện quy trình nấm tươi và quy trình công nghệ chế biến nấm bào ngư khô, nấm bào ngư đóng hộp,đạt TCVN 5322.
 
20170419161128_CS102BC TH nam bao ngu.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 51 khách Trực tuyến