Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
PHIM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Chọn lọc các giống đậu nành mới tại tỉnh Vĩnh Long
 
TS. Nguyễn Phước Đằng
 
11/2016
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
 
 
 
Khá
 

Mục tiêu của đề tài: chọn được ít nhất một giống đậu nành mới đạt năng suất, chất lượng cao; xây dựng mô hình sản xuất giống đậu nành mới và đề xuất phương án cung ứng giống đậu nành chất lượng cao phục vụ nhu cầu sản xuất; xây dựng quy trình canh tác, trình diễn giống đậu nành mới đạt hiệu quả kinh tế cao hơn 5% so với đối chứng trên ba vùng sinh thái tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Long.
đề tài đã chọn được hai giống đậu nành MTĐ 878-2 và MTĐ 878-15 có năng suất cao hơn 5% so với giống đối chứng MTĐ 176, hàm lượng trung bình: dầu 20% và protein 30 - 35%, thời gian sinh trưởng dưới 90 ngày, chiều cao cây 60 - 70cm, chiều cao đóng trái 10 - 15cm, chín tập trung, ít nhiễm sâu bệnh, không đổ ngã, ít nổ trái, màu vỏ hạt vàng rơm, sáng; xây dựng quy trình canh tác cũng như mô hình sản xuất giống đậu nành cho Vĩnh Long. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đề tài kiến nghị giống MTĐ 878-2 là dòng có nhiều ưu điểm vượt trội, cho năng suất và chất lượng cao nên tỉnh cần nhân rộng và đưa vào sản xuất tại các địa phương có tập quán trồng đậu nành trong tỉnh Vĩnh Long.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến