Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
PHIM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp về quản lý chất lượng, an toàn lao động và văn hoá ứng xử trong doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long
 
TS.GVC. Đoàn Nam Hương
 
09/2016
 
Văn hóa xã hội
 
Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam
 
Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam
 
 
Khá
 

Nội dung chính của đề tài: nghiên cứu thực trạng về quản lý chất lượng, an toàn lao động và văn hoá ứng xử trong doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long; xây dựng, ứng dụng thí điểm tại Công ty TNHH Bo Hsing (Khu công nghiệp Hoà Phú, Long Hồ) và Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long cũng như đề xuất giải pháp, lộ trình duy trì và nhân rộng mô hình tích hợp đồng bộ quản lý chất lượng, an toàn lao động và văn hoá ứng xử trong doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long.
đề tài đã đánh giá tương đối khách quan hiện trạng quản lý chất lượng, an toàn lao động và văn hoá ứng xử trong doanh nghiệp ở tỉnh Vĩnh Long, từ đó, nghiên cứu xây dựng mô hình tích hợp đồng bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 (ISO: Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa - International Organization for Standardization), OHSAS 18001:2007 (OHSAS 18001: Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp - Occupational Health and Safety Assessment Series), ISO 9001:2004, Bộ quy tắc ứng xử C.o.C (the Code of Conduct) để quản lý chất lượng, an toàn lao động và văn hoá ứng xử trong doanh nghiệp. Đồng thời, đề tài đã ứng dụng hiệu quả cũng như đề xuất các giải pháp nhằm duy trì và nhân rộng mô hình tích hợp đồng bộ quản lý chất lượng, an toàn lao động và văn hoá ứng xử trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
 
20180419023111_VLG.TI015.2017-0000175.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 79 khách Trực tuyến