Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
PHIM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động và giải quyết việc làm ở tỉnh Vĩnh Long
 
TS.NCV. Vũ Hồng Hạnh
 
05/2016
 
Văn hóa xã hội
 
Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam Bộ
 
Hội đồng Liên hiệp
 
 
Khá
 

Nội dung chính của đề tài là điều tra khảo sát về thực trạng chất lượng nguồn lao động và giải quyết việc làm ở tỉnh Vĩnh Long, từ đó, dự báo cung cầu lao động, giải quyết việc làm và đề xuất giải pháp, lộ trình, dự án nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động và giải quyết việc làm góp phần nâng cao thu nhập cho người dân ở tỉnh Vĩnh Long từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
đề tài đã đề xuất được 06 nhóm giải pháp: (1) Tập trung phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy và học, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn lao động của tỉnh; (2) Đẩy mạnh hình thức xã hội hoá giáo dục; (3) Xây dựng chiến lược, kế hoạch đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng hàng hoá. Đầu tư phát triển công nghệ cho những ngành mũi nhọn của tỉnh; (4) Tập trung đào tạo, nâng cao năng lực cho nguồn lao động bằng nhiều hình thức. Tiến hành đào tạo nghề cho nông dân, nâng cao kiến thức cho đội ngũ lãnh đạo quản lý, chuyên môn ở cơ sở; (5) Đổi mới phương thức đào tạo nghề, gắn lý thuyết với thực hành và xây dựng một số mô hình sát với thực tế của địa phương; (6) Triển khai thực hiện Đề án “nâng cao chất lượng nguồn lao động và giải quyết việc làm góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đẩy mạnh tiến trình hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới về lao động và thu nhập của tỉnh Vĩnh Long”.
 
20180419022344_VLG.TI016.2017-0000176.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 40 khách Trực tuyến