Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
PHIM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Dự án “Xây dựng mô hình cơ giới hóa sản xuất khoai lang ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long”
 
TS. Hoàng Bắc Quốc và Ths. Nguyễn Văn Liêm
 
10/2016
 
Công nghiệp - TTCN - Chế biến
 
Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long.
 
 
 
Khá
 

Dự án được thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề thay lao động thủ công, công cụ thô sơ lạc hậu, tập quán canh tác cũ kỷ bằng việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất khoai lang. Điều nầy cũng giúp giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động và giá thành sản phẩm ngày càng gia tăng… Dự án nhằm vào các mục tiêu cụ thể:
- Xác định các kích thước: luống, rãnh, mương cắt ngang để thoát nước, kích thước kênh dẫn nước phù hợp với yêu cầu nông học và đáp ứng yêu cầu áp dụng máy và nâng cao hiệu quả sản xuất khoai lang ở huyện Bình Tân
- Hoàn thiện máy vun luống, máy thu hoạch khoai lang, đáp ứng tốt điều kiện đất đai và phù hợp việc áp dụng máy trong sản xuất
- Xây dựng mô hình và quy trình kỹ thuật áp dụng cơ giới hóa đồng bộ các khâu trong sản xuất khoai lang (áp dụng với điều kiện đất khô, trên ruộng luân canh một khoai lang vụ Đông - Xuân – một lúa vụ Hè - Thu)
Sau 2 năm thực hiện, dự án đã:
- Xác định được kích thước tối ưu của luống và chiều dài cắt luống để thoát nước, thoát phèn
- Nghiên cứu, cải tiến, hoàn thiện và chế tạo được 2 mẫu máy vun luống và máy thu hoạch khoai lang, đáp ứng điều kiện đất khô, trên nền đất 1 khoai lang luân canh 1 lúa và phù hợp cho việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất khoai lang tập tập trung ở huyện Bình Tân.
- Đã xây dựng 1 mô hình với qui mô 2 ha ở Hợp tác xã dịch vụ khoai lang Thành Đông. Trên cơ sở mô hình, đã xây dựng được 1 mô hình kỹ thuật và quy trình sử dụng máy cho các khâu trong sản xuất khoai lang với điều kiện đất khô, trên ruộng khoai lang vụ Đông - Xuân luân canh 1 lúa Hè - Thu. Dự án cũng đã xác định được hiệu quả của việc áp dụng cơ giới hóa động bộ trong mô hình…
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 93 khách Trực tuyến