Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
PHIM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị tập bắn súng K54 phục vụ công tác huấn luyện quân sự tỉnh Vĩnh Long
 
ThS. Lê Ngọc Bảo
 
08/2016
 
 
Viện Công nghệ thông tin, Viện Khoa học công nghệ quân sự
 
Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự
 
 
Khá
 

Đề tài thực hiện nhằm vào mục tiêu nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị tập bắn súng K54 nhằm đáp ứng yêu cầu công tác huấn luyện quân sự tỉnh Vĩnh Long, từ đó giáo viên hướng dẫn có thể theo dõi được đường ngắm của học viên, ứng dụng công nghệ giám sát, chuyển động 6 bậc tự do (6DOF) của súng, đồng thời có thể tập trên trường bắn ảo với nhiều cự ly bia khác nhau, bia thu nhỏ, bia thật cự ly 25m…
Sau 15 tháng thực hiện, trên cơ sở công nghệ giám sát chuyển động, đề tài đã đi sâu nghiên cứu công nghệ định vị (positioning Technology) làm nền tảng để xây dựng thành công thiết bị tập bắn súng K54. Trên cơ sở những ưu điểm công nghệ định vị, đề tài đã giải quyết được bài toán hỗ trợ theo dõi đường ngắm để có giải pháp nâng cao hiệu quả huấn luyện. Hệ thống cho phép triển khai tập bắn trên súng thật K54 phục vụ huấn luyện của đơn vị cũng như triển khai huấn luyện tập bắn súng K54 cho các đối tượng 2,3 huấn luyện quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
Từ những kết quả tích cực của đề tài, những ứng dụng công nghệ cao đã được đưa vào hoạt động quân sự, giúp nâng cao hiểu biết cũng như kiến thức cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ khi thao tác và tiếp xúc với những thiết bị công nghệ cao. Đồng thời, từ việc theo dõi được điểm ngắm tức thời, giáo viên có thể nắm được những hạn chế của học viên trong quá trình ngắm bắn để từ đó định ra phương pháp huấn luyện phù hợp, rút ngắn thời gian huấn luyện đáng kể để nâng cao hiệu quả huấn luyện.
 
20180418012500_VLG.TI008.2017-0000168.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 81 khách Trực tuyến