Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
PHIM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Chuyển giao, ứng dụng bộ công cụ đo lường chất lượng dịch vụ y tế tại các bệnh viện công tỉnh Vĩnh Long
 
TS.GV Nguyễn Chí Tân
 
11/2016
 
Y tế - Sức khoẻ
 
Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam Bộ
 
Hội đồng Liên hiệp
 
 
Khá
 

Dự án thực hiện nhằm hướng đến mục tiêu chuyển giao, ứng dụng bộ tiêu chí, bộ chỉ số, phương pháp đo lường chất lượng dịch vụ y tế tại các bệnh viện, đồng thời đề xuất các giải pháp duy trì và cải tiến chất lượng dịch vụ y tế tại các bệnh viện công tỉnh Vĩnh Long
Sau 12 tháng thực hiện, bằng các phương pháp đánh giá,thu thập thông tin, chọn mẫu, nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng dịch vụ y tế tại 10 bệnh viện công của tỉnh, tập trung đo lường sự hài lòng của bệnh nhân cũng như người nhà về chất lượng, dịch vụ cung cấp …Dựa trên kết quả phân tích thực trạng, nhóm nghiên cứu phát thảo bộ công cụ tích hợp đo lường chất lượng dịch vụ y tế và bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế của các bệnh viện và khả năng tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế của người dân tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới. Đây là Bộ tiêu chí được biên soạn phù hợp với thực trạng chất lượng bệnh viện tại tỉnh Vĩnh Long, giúp lãnh đạo trong ngành tại địa phương có cái nhìn tổng quan và sát hơn với thực tế chất lượng dịch vụ. Từ các kết quả nêu trên, các bệnh viện có cơ sở xây dựng cho đơn vị mình chương trình cải tiến chất lượng phù hợp, đáp ứng các yêu cầu, đòi hỏi gắt gao hiện nay về chất lượng dịch vụ.
Bộ tiêu chí có thể được coi như một bước đệm, là nền tảng giúp các bệnh viện có cơ sở đánh giá và có lộ trình phù hợp, từng bước tháo gỡ, hoàn thiện các tiêu chí dễ đến việc giải quyết các tiêu chí khó, đồng thời định hướng cho các bệnh viện xác định vấn đề ưu tiên trong cải tiến, cung cấp tư liệu, căn cứ khoa học cho việc xếp loại chất lượng bệnh viện, khen thưởng, thi đua …
 
20180417081134_VLG.TI017.2017-0000177.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 52 khách Trực tuyến