Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
PHIM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Nghiên cứu tuyển chọn nâng cao chất lượng và ứng dụng sản xuất các giống nấm ăn, nấm dược liệu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 
KS. Nguyễn Hữu Dùng
 
06/2016
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN Vĩnh Long
 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
 
 
 

Kết quả đề tài đã tiếp nhận chuyển giao thành công qui trình kỹ thuật tuyển chọn các giống nấm, phương pháp phân lập, nhân giống các cấp, tạo ra meo thương phẩm và sản xuất túi phôi. Kết quả thí nghiệm cho thấy chất lượng meo giống, hình dáng quả thể và năng suất, hiệu quả các giống nấm đều đạt tương đương hoặc cao hơn so với các giống thu thập và nhận chuyển giao.
 
20180418023734_VLG.TI018.2017-0000178.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 36 khách Trực tuyến