Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
PHIM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Xây dựng mô hình cơ giới hoá sản xuất khoai lang ở huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long
 
TS. Hoàng Bắc Quốc
 
07/2016
 
 
Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long
 
Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
 
 
 

Quy trình kỹ thuật áp dụng cơ giới hóa đồng bộ các khâu trong sản xuất khoai lang ở huyện Bình Tân là giới thiệu các loại thiết bị, máy móc và yêu cầu kỹ thuật khi áp dụng vào các khâu sản xuất khoai lang: làm đất, vun luống, tưới nước, phun thuốc trừ sâu, cắt dây, thu hoạch và vận chuyển.
 
20180418074645_VLG.TI005.2017-0000165.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 90 khách Trực tuyến