Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
PHIM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý công tác lưu giữ nhiệm vụ Khoa học và công nghệ
 
KS. Nguyễn Thanh Sang
 
11/2016
 
Công nghệ thông tin
 
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Vĩnh Long
 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
 
 
 

Phần mềm quản lý công tác lưu giữ nhiệm vụ KH&CN đáp ứng yêu cầu về đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đồng thời quản lý sách, báo, tạp chí thự viện KH&CN.
 
20180517022412_VLG.CS002.2017-0000139.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 56 khách Trực tuyến