Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
PHIM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Triển khai thực hiện các giải pháp tổ chức đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực trình độ cao đẳng, trung cấp của tỉnh Vĩnh Long.
 
Ths. Bùi Thị Thanh Phương
 
12/2016
 
Văn hóa xã hội
 
Sở Nội vụ Vĩnh Long
 
UBND tỉnh Vĩnh Long
 
 
 

Việc nghiên cứu dự án "triển khai thực hiện các giải pháp tổ chức đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực có trình độ Trung cấp và Cao đẳng của tỉnh Vĩnh Long" là cấp thiết, góp phần giải quyết có hiệu quả vấn đề đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực nhằm thực hiện tốt chủ trương đào tạo và đáp ứng nhu cầu xã hội của tỉnh Vĩnh Long
 
20180517024602_VLG.CS004.2017-0000141.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 91 khách Trực tuyến