Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình bảo quản rau cải canh và xà lách

Đối tượng cần bảo quản là rau sạch được trồng bằng biện pháp thủy canh nên các yếu tố sinh vật hại không còn là vấn đề đáng lo ngại lớn nữa. Xem nội dung