Giới thiệu nội dung

 • Phần mềm hỗ trợ

 • Trung tâm Thông tin và TK KHCN

 • Thiết kế Website

 • Hướng dẫn sử dụng Cơ sở dữ liệu KHCN

Phần mềm hỗ trợ xem được tài liệu trên trang web

Cài đặt lên máy tính các phần mềm hỗ trợ (nếu chưa cài đặt): Chương trình đọc tập tin dạng .PDF ; Chương trình xem video Windows Media Player 11;

Foxit Reader đọc tập tin pdf

Windows MediaPlayer 11

Phần mềm diệt virut Bkav

Windows Media Player Firefox Plugin

Windows Media Player 11 :: Tiện ích (Addon) Firefox

 

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, được UBND tỉnh ký quyết định thành lập số 1221/2004/QĐ.UB ngày 11/5/2004 và Quyết định số 205/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long ngày 07/12/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Vị trí và chức năng:

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, thực hiện chức năng thông tin, thống kê khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Tổ chức và thực hiện xử lý phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, thông tin, số liệu thống kê khoa học và công nghệ phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước của địa phương; xuất bản và cung cấp các xuất bản ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ;

2. Tổ chức và thực hiện phổ biến thông tin khoa học và công nghệ, thông tin thống kê khoa học và công nghệ của địa phương; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học đến với mọi đối tượng; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản xuất và đời sống;

3. Tổ chức và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ của địa phương; tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của địa phương; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện  điện tử, thư viện số, mạng thông tin khoa học và công nghệ của địa phương, tham gia Liên hiệp Thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ;

4. Tổ chức thực hiện đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thu thập, xử lý và cập nhật thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành, kết quả ứng dụng của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi địa phương vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;

5. Cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác;

6. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ tại địa phương; chủ trì triển khai chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ; xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh;

7. Tham gia triển khai các cuộc điều tra thống kê quốc gia và ngành về khoa học và công nghệ tại tỉnh; chủ trì triển khai các cuộc điều tra về khoa học và công nghệ của tỉnh;

8. Tổ chức, thực hiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phục vụ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực thông tin, thư viện, tin học, thống kê khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

9. Tổ chức các chợ công nghệ - thiết bị, các trung tâm, sàn giao dịch thông tin công nghệ trực tiếp và trên mạng Internet, tổ chức triển lãm, hội chợ khoa học công nghệ, hội thảo khoa học;

10. Tổ chức hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực thông tin, thư viện, thống kê cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ, tin học; in ấn số hóa, tổ chức các sự kiện khoa học và công nghệ;

11. Thực hiện nghiên cứu, áp dụng các đề tài, dự án về thông tin, thống kê khoa học và công nghệ, tin học phục vụ cho nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển ngành;

12. Xây dựng, quản lý, kết nối, sử dụng mạng tin học của ngành khoa học và công nghệ trong tỉnh; bồi dưỡng kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin cho công chức, viên chức củ các đơn vị trong ngành;

13. Quản lý về công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của trung tâm theo quy định của pháp luật;

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ giao và theo quy định của pháp luật.

Hỗ trợ thiết kế Website cho các doanh nghiệp tại tỉnh Vĩnh Long quảng bá thương hiệu, sản phẩm.

Xây dựng Website trên nền mã nguồn mở Drupal, Joomla

Nội dung: (Thiết kế trọn gói)

 • Tên miền quốc tế ở dạng www.tenwebsite.com

 • Hoặc tên miền Việt Nam ở dạng www.tenwebsite.vn ; www.tenwebsite.com.vn

 • Dịch vụ lưu trữ Website (Web Hosting)

 • Trang chủ giới thiệu hình ảnh, thông tin đặc trưng của công ty và các liên kết thông tin.

 • Trang giới thiệu về công ty: Doanh nghiệp toàn quyền chủ động, tự thay đổi nội dung của các trang này bất kỳ lúc nào.

 • Trang sản phẩm/dịch vụ: Cơ sở dữ liệu sản phẩm/ dịch vụ, giới thiệu sản phẩm/ dịch vụ với đầy đủ thông tin, hình ảnh, giá cả. Danh mục sản phẩm đa cấp. Cập nhật danh mục và sản phẩm dễ dàng .

 • Giỏ mua hàng (shopping cart): cho phép chọn mua hàng qua mạng hoặc hỏi giá cùng lúc hàng loạt sản phẩm mà không cần lặp lại nhiều lần

 • Trang tin tức: cho phép đưa thông tin về giá cả thị trường, thời sự kinh tế, chính trị….

 • Trang tin khuyến mãi: cho phép DN đăng tải thông điệp khuyến mãi từng giai đoạn để thu hút khách hàng

 • Trang liên hệ giữa công ty với khách hàng (theo định chuẩn)

 • Bảo trì Website Miễn phí bảo trì Website thời gian 1 năm

 

 
Nguồn Cơ sở dữ liệu trên Website

altHiện tại Website đang phổ biến cung cấp thông tin KHCN trên mạng Internet tại địa chỉ: http://www.skhcn.vinhlong.gov.vn  mục (Cơ sở dữ liệu KHCN) hoặc http://thongtinkhcn.vinhlong.gov.vn phục vụ cung cấp thông tin nhiều đối tượng nghiên cứu tham khảo, ứng dụng trong sản xuất đời sống.

1. Nhóm Cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu, tham khảo: (cần Đăng nhập thành viên hệ thống để có thể download tài liệu nghiên cứu tham khảo)

1. Kết quả đề tài/ dự án nghiên cứu khoa học các tỉnh ĐBSCL: Tổng cộng 2.965 đề tài thuộc các lĩnh vực gồm: Nông nghiệp phát triển nông thôn, thủy sản, công nghiệp- TTCN- chế biến, công nghệ thông tin, y tế - sức khỏe, giáo dục, kinh tế, văn hóa – xã hội, tài nguyên- môi trường, lĩnh vực khác.

2. Công nghệ nông thôn: Tổng cộng 46.132 tài liệu số hóa thành tập tin .pdf, .doc.

Phân loại theo khung phân loại thập phân Dewey của thư viện (DDC) gồm: Khoa học kỹ thuật, Y học & sức khoẻ, Kỹ thuật & các hoạt động liên quan, Vật lý ứng dụng, Công nghệ hơi nước, Công nghệ thủy lực, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật nhiệt, , Kỹ thuật máy, Chế tạo máy móc thiết bị giao thông, Hầm mỏ và các công trình liên hệ, Quân sự học và công trình hải học, Ngành công trình dân dụng, Kỹ thuật về đường sắt, đường bộ, Ngành công trình thủy lực, Kỹ thuật môi trường, Những ngành khác về công trình, Nông nghiệp & các công nghệ liên quan, Kỹ thuật, sâu rầy của thảo mộc, Hoa màu đồng ruộng và trang trại, Trồng cây ăn quả, quả, lâm học, Hoa màu (Nghề làm vườn), Chăn nuôi gia súc, Sản xuất sữa và các sản phẩm liên hệ, Kỹ thuật hoá học, Công nghệ hóa chất, Chất nổ, nhiên liệu, các sản phẩm liên hệ, Công nghệ thức uống, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ bột giấy và giấy, Kỹ thuật dệt, Ngành xây dựng, Khoa học xã hội, Sưu tập thống kê tổng quát, Khoa học chính trị, Kinh tế học, Luật pháp, Hành chính công & khoa học quân sự, …

Phân theo các dạng tài liệu: Catalo, Sách, Sách giáo khoa, Giáo trình, Chuyên gia tư vấn, Tra cứu, Tư vấn và chuyển giao công nghệ, Đề tài nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu, Tiêu chuẩn, Định mức, Tổng luận, Kỷ yếu, Dự án, Biểu mẫu, Bản đồ, Bài báo, Báo điện tử (Internet), Bản tin, Văn bản pháp luật, Báo cáo, Văn, Kinh nghiệm sản xuất, Tạp chí.

3. Luận án tiến sĩ: Nguồn cơ sở dữ liệu luận án tiến sĩ theo các lĩnh vực nghiên cứu Tổng cộng 9.834 tài liệu

4. Kết quả nghiên cứu của Việt Nam: Tổng cộng 1.800 kết quả nghiên cứu của 52 lĩnh vực.

5. Tiêu chuẩn: Tổng cộng 1.560 tiêu chuẩn thuộc 16 lĩnh vực khác nhau.

6. Sách số hóa: Tổng cộng 8.000 đầu sách phân loại thành 31 lĩnh vực.

MÀN HÌNH ĐĂNG NHẬP THÀNH CÔNG MÊNU NGHIÊN CỨU THAM KHẢO BÊN PHẢI

alt

2. Nhóm Cơ sở dữ liệu phục vụ phổ biến thông tin tiến bộ KHCN: (không cần đăng nhập thành viên, có thể xem tất cả nội dung học hỏi kinh nghiệm)

1. Câu hỏi đáp Khoa học thường thức: Tổng cộng 40.000 tài liệu thuộc các lĩnh vực gồm: Khoa học máy tính, Khoa học tự nhiên, Khoa học vũ trụ, Khoa học kỹ thuật, Khoa học XH & NV, Khoa học y dược, Khoa học nông nghiệp, Kinh tế - Quản lý, Nghệ thuật, Thời trang cuộc sống, Du lịch, Văn hóa nhân loại, Kỷ lục nhân loại, Hỏi đáp pháp luật, Khoa học quân sự, Thể dục - Thể thao.

2. Kỹ thuật trong nông nghiệp: Tổng cộng 1.065 tài liệu thuộc các lĩnh vực: Kỹ thuật trồng trọt, kỹ thuật chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chế biến bảo quản, các lĩnh vực khác,….

3. Kỹ thuật trong nông nghiệp (phần 2 dạng tập tin): Tổng cộng 1.850 tài liệu thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, bảo quản, chế biến, đề tài nông nghiệp, công nghiệp và tiêu thủ công nghiệp.

3. Phim khoa học công nghệ nông thôn: 

1. Công nghệ nông thôn: Tổng cộng 3.757 phim về kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ sâu bệnh, bệnh,…

2. Sở hữu trí tuệ và cuộc sống

3. Chyên mục Khoa học và công nghệ

Lần cập nhật cuối (Thứ ba, 14 Tháng 8 2012 14:29)