Phần mềm hỗ trợ

Phần mềm hỗ trợ xem được tài liệu trên trang web

Cài đặt lên máy tính các phần mềm hỗ trợ (nếu chưa cài đặt): Chương trình đọc tập tin dạng .PDF ; Chương trình xem video Windows Media Player 11;

Foxit Reader đọc tập tin pdf

Windows MediaPlayer 11

Phần mềm diệt virut Bkav

Windows Media Player Firefox Plugin

Windows Media Player 11 :: Tiện ích (Addon) Firefox

 

Lần cập nhật cuối (Thứ năm, 22 Tháng 11 2012 16:12)