Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
N/C một số giải pháp khả thi trong việc ứng dụng triển khai công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông cấp 2-3 ở TP Hồ Chí Minh
 
Ths. Nguyễn Toàn
 
1998
 
Giáo dục
 
GĐ Kỹ thuật hướng nghiệp Thủ Đức
 
 
 
Khá (1998)
 

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC,
CÁC CHỈ TIÊU, KINH TẾ KỸ THUẬT
Báo cáo gồm 72 trang và 5 phụ lục
+ Về hoạt động tư vấn hướng nghiệp ở một số nước
+ Thực trạng hướng nghiệp, chọn nghể của học sinh phổ thông và hoạt động tư vấn hướng nghiệp ở TP
+ Cơ sở khoa học của việc xác định các yêu cầu nghề nghiệp và trắc nghiệm tư vấn hướng nghiệp
HIỆU QUẢ KINH TẾ–XÃ HỘI
Kết quả nghiên cứu góp phần gián tiếp trong việc phân luồng học sinh và tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH – HĐH . Đối tượng thanh niên học sinh phổ thông sẽ được trợ giúp trong việc chọn nghề phù hợp với khả năng , tự tin hơn , xóa bỏ được lo âu, vội vàng, may rủi trong việc chọn nghề.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 22 khách Trực tuyến