Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Qủan lý khu vực công
 
Vũ Huy Từ
 
1998
 
Văn hóa xã hội
 
Viện Nghiên cứu hành chính
 
Học viện hành chính quốc gia
 
 
 

Tác gỉa nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về công chức và qủan lý tài chính công nhằm cải cách bộ máy hành chính nhà nước.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 36 khách Trực tuyến