Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Tội xâm phạm hoạt động tư pháp và việc nâng cao chất lượng, hiệu qủa hoạt động điều tra của Viện kiểm sát nhân dân
 
Vũ Văn Mộc
 
1998
 
Văn hóa xã hội
 
Viện Khoa học kiểm sát
 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 
 
 

Nghiên cứu khái niệm và đặc điểm của tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong luật hình sự Việt Nam; Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng hoạt động điều tra của Viện kiểm sát nhân dân từ năm 1992 đến nay. Đưa ra gỉai pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu qỉahoạt động điều tra của Viện kiểm sát nhân dân.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 28 khách Trực tuyến