Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
N/cứu hiện trạng và đề ra các giải pháp kỹ thuật và quản lý để ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp, bảo vệ môi trường TP. HCM
 
GS. Lâm Minh Triết, KS. Trần Văn Thịnh
 
1998
 
Tài nguyên - Môi trường
 
Viện Môi trường và Tài nguyên – ĐHQG
 
 
 
Xuất sắc (1998)
 

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CÁC CHỈ TIÊU, KINH TẾ KỸ THUẬT

Điều tra hiện trạng ô nhiễm công nghiệp, n/cứu sự cần thiết và tầm quan trọng của việc ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp;
N/cứu 3 trường hợp điển hình : N/máy thép Nhà bè, n/m chế biến hạt điều XK SACAFA và n/m sản xuất ống thép.
Từ đó đề xuất và kiến nghị các chương trình nhằm đẩy mạnh ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp.

 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến