Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu , điều tra khảo sát nhu cầu và tính khả thi của việc ứng dụng kỹ thuật hàng không (máy bay nhỏ) phục vụ phát triển KH-CN kết hợp an ninh quốc phòng
 
PTS. Đoàn Văn Quảng
 
12/1998
 
Công nghiệp - TTCN - Chế biến
 
 
 
 
12/1998
 

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC,CÁC CHỈ TIÊU, KINH TẾ KỸ THUẬT
Tổng hợp được nhu cầu sử dụng máy bay nhỏ
Xác định điều kiện cần thiết, các khu vực
Quy trình phục vụ các thiết bị chuyên dùng, cơ sở vật chất kỹ thuật: sân bay, đường bay, xăng dầu .
Đề tài được đánh giá Xuất sắc
HIỆU QUẢ KINH TẾ–XÃ HỘI
Tổng hợp được nhu cầu sử dụng máy bay nhỏ
Xác định điều kiện cần thiết, các khu vực
Quy trình phục vụ các thiết bị chuyên dùng, cơ sở vật chất kỹ thuật: sân bay, đường bay, xăng dầu .
Đề tài được đánh giá Xuất sắc

 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến