Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Hệ phần mềm giúp mô phỏng, khảo sát và đánh giá tác động môi trường
 
TS. Trần Văn Lăng
 
1998
 
Công nghệ thông tin
 
Phân viện Công nghệ Thông tin tại TP. HCM
 
 
 
 

II. Các kết quả nghiên cứu
1 Phân hệ quan trắc và lưu trữ - hệ thống thông tin cảnh báo và giám sát môi trường.
2. Phân hệ mô phỏng nước mặt - hệ thống mô phỏng động thái và chất lượng nước trong sông.
3. Phân hệ mô phỏng nước ngầm - hệ thống động thái và chất lượng nước dưới đất.
4. Phân hệ trợ giúp và đánh giá - hệ chuyên gia trợ giúp thẩm định và đánh giá tác động môi trường.
III. Khả năng ứng dụng
Phần mềm có khả năng được sử dụng cho các đơn vị quản lý về môi trường, thẩm định môi trường của các dự án đầu tư hoặc đánh giá mức độ gây ô nhiễm của cơ sở sản xuất.

 
He phan mem giup mo phong khao sat va danh gia tac dong moi truong.doc Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 33 khách Trực tuyến