Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Hiện trạng và phương án nâng caotrình độ công nghệ một số ngành công nghiệp trọng điểm tỉnh Vĩnh Long
 
Lê Nam Hải - Giám đốc Sở Công nghiệp Vĩnh Long
 
12/1998
 
Công nghiệp - TTCN - Chế biến
 
-Sở Công Nghiệp tỉnh Vĩnh Long ; Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
 
 
 
Khá
 

 
Hien trang va phuong an nang cao trinh do cong nghe mot so nganh cong nghiep trong diem.doc Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 13 khách Trực tuyến