Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu xây dựng hệ thống phòng học bộ môn cho trường trung học chuyên ban
 
Trần Doãn Quới
 
1998
 
Giáo dục
 
Trung tâm công nghệ giáo dục
 
Bộ Giáo dục và đào tạo
 
 
 

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thiết lập hệ thống phòng học bộ môn (PBM)cho trường trung học chuyên ban (THCB). Khảo sát thực trạng trang bị và sử dụng cơ sở vật chất- thiết bị trường học ở 18 trường THCB và điều tra tổng hợp ở 211 trường THCB, THPT. Đề xuất mô hình hệ thống PBM cho trường THCB trong giai đoạn 1998-2005.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 40 khách Trực tuyến