Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Hệ thống chính trị cơ sở (xã, phường, thị trấn) tỉnh Vĩnh Long
 
Cử nhân.Châu Công Tính - Giám đốc Trường Chính Trị.
 
04/1998
 
Văn hóa xã hội
 
Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Long
 
Trường chính trị Phạm Hùng
 
 
Khá
 

Vài nét về đặc điểm tình hình, tổ chức đơn vị hành chính và hệ thống chính trị ở cơ sở tỉnh Vĩnh Long hiện nay. Thực trạng hệ thống chính trị cơ sở ở tỉnh Vĩnh Long. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Những kiến nghị về xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.
 
20130614215352_VLG-KQ1998-0013.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 43 khách Trực tuyến