Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Điều tra hiện trạng đo lường và xây dựng giải pháp phát triển đo lường pháp quyền tại tỉnh Vĩnh Long
 
KS. Trịnh Tuấn An - Chi cục trưởng Chi cục ĐL-CL
 
12/1998
 
Công nghiệp - TTCN - Chế biến
 
Chi Cục tiêu chuẩn Đo lường - Chất lượng tỉnh Vĩnh long.
 
Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường
 
 
Khá
 

Thực hiện điều tra tình hình sử dụng các phương tiện đo lường. Tình hình sản xuất hàng hóa bao gói sẵn, kinh doanh phương tiện đo lường. Đánh giá tình hình cán bộ, năng lực chuẩn và phương tiện kiểm định trong tỉnh. Đề xuất xây dựng giải pháp cũng cố phát triển đo lường Pháp quyền, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong giai đoạn công nghiệp hóa - hiện đại hóa bao gồm các lĩnh vực về xây dựng tiềm lực khoa học, xây dựng hệ thống tổ chức, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ
 
20130614220755_VLG-KQ1998-0016.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 30 khách Trực tuyến