Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
N/c hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất thực nghiệm chế biến mỡ cá basa thành dầu mỡ thực phẩm và thức ăn giàu dinh dưỡng cho trẻ em .
 
PGS.PTS Hoàng Đức Như
 
1998
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
 
 
 
1998
 

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, CÁC CHỈ TIÊU, KINH TẾ KỸ THUẬT
(N/c thực nghiệm công nghệ sản xuất mỡ cá Basa 50kg/ngày theo quy trình tách dầu và mỡ ® trung hoà® rửa sạch ® tẩy mùi chân không ®làm lạnh ® lọc ® hoàn thiện sản phẩm .
Kết quả đã hoàn chỉnh thiết bị, sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn dầu mỡ thực phẩm,
Kết quả nghiệm thu đạt Xuất sắc
HIỆU QUẢ KINH TẾ-XÃ HỘI
Hàng năm có từ 4 - 5 ngàn tấn mỡ cá Basa được loại ra từ chế biến . Quy trình công nghệ cho phép triển khai tận dụng để sản xuất dầu mỡ thực phẩm phục vụ nhu cầu xã hội .
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 38 khách Trực tuyến