Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
N/c ứng dụng tiến bộ KHKT để củng cố và nâng cao chât lượng giống bò sữa F2 và F3 Hà lan ở Hóc Môn .
 
BS. thú y Nguyễn Công Trữ
 
1998
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
 
 
 
khá (1998)
 

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CÁC CHỈ TIÊU, KINH TẾ KỸ THUẬT
Sử dụng 1.300 liều tinh F2 dòng 108 và 109 Hà lan của TT Moncada Ba vì gieo cho 1131 bò sữa F2 ở Hóc môn , đậu thai 74,09%. Tiến hành theo dõi các chỉ tiêu trong quá trình mang thai, sinh sản cho sữa ...
Kết quả xác định phương pháp sử dụng tinh F2 duy trì được chất lượng đàn bò F2 và F3 Hà lan ở Hóc môn .
HIỆU QUẢ KINH TẾ – XÃ HỘI
Khẳng định phương pháp củng cố và giữ đàn bò sữa của Tp, giúp các nhà quản lý định hướng phát triển và giúp nhân dân ứng dụng TBKT trong việc chăn nuôi bò sữa .
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 15 khách Trực tuyến