Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Những cơ sở khoa học của việc xây dựng chương trình (Curriculum) các môn học ở trường phổ thông
 
Nguyễn Hữu Chí
 
1998
 
Giáo dục
 
Viện Khoa học giáo dục
 
Bộ Giáo dục và đào tạo
 
 
 

Nêu khái niệm chương trình học, các mô hình chương trình, xu hướng và đặc điểm của chương trình hiện đại, quy trình chung để xây dựng chương trình. Xem xét việc xây dựng chưng trình của nước ta. Đề xuất hướng xây dựng chương trình mới cho các trường phổ thông.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến