Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường tỉnh Cà Mau, xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
 
TS. Lê Trình
 
1998
 
Tài nguyên - Môi trường
 
Trung tâm Bảo vệ môi trường, Viện Kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh
 
Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
 
Trung tâm Tư vấn và chuyển giao Công nghệ
 
 

 
Khao sat danh gia hien trang moi truong tinh Ca Mau, xay dung cac bien phap bao ve mi truong va phat trien ben vung.doc Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 30 khách Trực tuyến