Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
N/c hoàn thiện quy trình sản xuất giống và nuôi thưông phẩm cá bống tượng ở TP.HCM .
 
PTS. Phạm văn Khánh
 
1998
 
Thủy sản
 
Viện NC nuôi trồng Thủy Sản II
 
 
 
1998
 

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CÁC CHỈ TIÊU, KINH TẾ KỸ THUẬT
Nuôi vỗ thành thục cá bố mẹ, cho sinh sản nhân tạo .
Ương cá bột, ương cá giống trong ao đất, trong bể cimenl
Thực nghiệm nuôi cá trong ao
Tính toán hiệu quả kinh tế kinh tế
Xây dựng quy trình sinh sản, ương nuôi ...
Kết quả nghiệm thu đại loại khá
HIỆU QUẢ KINH TẾ – XÃ HỘI
Phát triển nuôi cá bống tượng
Tăng thu nhập cho nông dân .
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 36 khách Trực tuyến