Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Kết qủa trồng rừng khảo nghiệm các dòng phi lao vô tính 701 và 601 ưu trội, mọc nhanh, kháng bệnh, chịu hạn nhập nội từ Trung Quốc và so sánh với phi lao nội địa tại Thanh Hóa
 
Nguyễn Minh Nhung
 
1998
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trung tâm kỸ thuật bảo vệ rừng số 2
 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
 
 

Tiếp nhận chuyển giao công nghệ nhân hom vô tính phi lao Trung Quốc dòng 601 và 701 trong dung dịch. Hoàn thiện công nghệ và cung cấp giống cho việc sản xuất cây con giống phi lao Trung Quốc để trong rừng ven biển của cả nước. Trồng thử nghiệm 2 dòng phi lao trên tại một số lập địa khác nhau ở các tỉnh ven biển cả nước.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 34 khách Trực tuyến