Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Nghiên cứu nhân nhanh giống cây trồng bằng kỹ thuật nuôi cấy mô
 
Đặng Xuyến Như
 
1998
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trung tâm sinh học thực nghiệm
 
Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường
 
 
 

Tạo ra quy trình nhân giống ban đầu ở giai đoạn invitro đối với các giống cây: dứa, chuối, mía, phong lan. Kết quả đạt được tốt hn ở hai cây dứa và khoai tây. Quy trình nhân giống cây dứa đã được hoàn thiện trên giống Cayen.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến