Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Tìm hiểu động cơ học tập và xu hướng nghề của học sinh dân tộc thiểu số lớp 5 và lớp 12
 
Bùi Thị Ngọc Diệp
 
1998
 
Giáo dục
 
Trung tâm công nghệ giáo dục
 
Bộ Giáo dục và đào tạo
 
 
 

Trình bày nghiên cứu đánh giá hiện trạng động cơ học tập và xu hướng chọn nghề của học sinh dân tộc lớp 5 và lớp 12. Đề xuất các gii pháp để ci thiện tình hình.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 38 khách Trực tuyến