Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Xây dựng mô hình trường tiểu học chất lượng cao
 
Bùi Phương Nga
 
1998
 
Giáo dục
 
Trung tâm công nghệ giáo dục
 
Bộ Giáo dục và đào tạo
 
 
 

Nêu khái niệm, vị trí, mục tiêu, cấu trúc của trường tiểu học chất lượng cao. Xây dựng các tiêu chí đánh giá một trường tiểu học chất lượng cao. Xem xét thực tiễn của một số trường tiểu học trong nước trong việc triển khai mô hình trường tiểu học chất lượng cao.
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 17 khách Trực tuyến