Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN
Biện pháp quản lý ruồi hại quả trên diện rộng cho 3 nhóm quả thuộc tỉnh Tiền Giang có tiềm năng xuất khẩu (thanh long, chôm chôm, nhãn, vú sữa, xoài, sa pô, sơ ri, mãng cầu), nhằm góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm quả, đáp ứng tiêu chuẩn vùng cung ứng
 
S Nguyễn Hữu Đạt, ThS Nguyễn Văn Mạnh
 
01/10/2011
 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 
Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu II
 
 
 
 

Nghiên cứu diễn biến phát sinh gây hại của các loài ruồi gây hại trên các loại trái cây ở Tiền Giang qua các tháng trong năm. - Biện pháp quản lý ruồi hại quả trên diện rộng tại Tiền Giang. Sử dụng bã protein (hoặc bẫy methyl eugenol) kết hợp với biện pháp vệ sinh đồng ruộng. - Xây dựng mô hình trình diễn ruồi hại quả + Vú sữa (100 ha) + Thanh long (100 ha) + Nhãn (100 ha) + Chôm chôm (100 ha)
 
NOFILE Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 604 khách Trực tuyến